211- رکورد در صدور قرمه سبزی و آبگوشت بزباش!

روحانی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفته:
موفقیت‌های بزرگی در سال جاری کسب کردیم/ در صادرات رکورد زدیم.

حتماً منظورش بر مبنای صحبت مشاورش اکبر ترکان، رکورد در صادرات قرمه سبزی و آبگوشت بزباش زده شده!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

این هم تصویری از محموله صادراتی دولت تمدید و اکسید!

/ 0 نظر / 212 بازدید