167- احمدی نژاد مچکریم!

وزیر اقتصاد دولت روحانی: 10 میلیون ثروتمند (سرپرست خانوار) را شناسایی کرده ایم! [به منظور حذف از یارانه بگیران]

خداییش باید گفت: احمدی نژاد مچکریم!

 

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 31 بازدید