186- راهت ادامه دارد!

"عادل سامورایی" که یک شرور مسلح بوده توی درگیری با پلیس به درک واصل شده، اونوقت رفقاش توی شهر براش پلاکارد زدن عادل جان راهت ادامه دارد!

مقامات و دستگاه های مسئول هم رسماً هویج! خنده

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید