# توهم_سبز

130- اولین بیانیه رسمی رهبر جدید اپوزسیون و جنبش سبز!

بیانیه نخست جیگر، پس از بدست گرفتن رهبری اپوزسیون: اینجانب تسلیم این صحنه آرایی خطرناک، نخواهم شد... نــــــخـــــواهــــــم شــــــــد... نـــــــــخــــــــــــــــواهــــــــــــــــــم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 100 بازدید