194- فضله پهلوی! و آزادی!

فضله پهلوی! حجت رو تموم کرد.

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

/ 2 نظر / 28 بازدید
...

عجب .. خلیه این بابا...

مرد؟؟؟؟؟!!!!!!!عجب....چه نکته مهمی.. خب پس نصف مشکلات حل شد