69- آقا اجازه مریض بودیم!

یادمه اون وقتها وقتی می‌خواستیم معلم‌مان را بپیچونیم و از کلاس و مدرسه فلنگو ببندیم و بریم پی بازی و شیطنت، یا دلمون درد می‌گرفت! یا سرما می خوردیم! یا مادرمان مریض بود! یا سردرد داشتیم.

حالا شده حکایت بعضی از این سبزک‌های باقالی. می‌رن زندان حالشون بد می‌شه، میان بیرون پشتک وارو می‌زنن!!! +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 9 بازدید