178- آرمان هاشمی!

اسم روزنامه اشتباهی هر روز چاپ میشه!
اسم این روزنامه آرمان روابط عمومی نیست؛ آرمان هاشمیه! نیشخند

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 26 بازدید