198- روحانی ورزشکار!

ورزش انجام شده توسط رئیس جمهور در این تصویر را نام ببرید؟ (2نمره)

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!


/ 2 نظر / 32 بازدید
raha1079

خخخخخخخخ!!!![قهقهه] عجب خبری شده ها!!![تایید]

ساحل

خخخخخخ