168- شرف سبزکی دانشگاه!

تو را به خدا مجید توکلی، شرف جنبششان را آزاد کنید!
فقط خواهشاً روسری و چادرش را هم بهش بدید که نامحرم نبیندش! نیشخند

آدمو سگ بگیره... حو نگیره!

 

حاشیه های حضور عارف در دانشگاه امیرکبیر.

/ 3 نظر / 14 بازدید
امین

آدمو سگ بگیره... حو نگیره! ازشرفشون همه چی معلومه ...این جنبش ضددانشجوئی فقط بلدندبجنبانند براهمین جنبشی شدند وگرنه دانشجوی واقعی وعاقل که طرف ایناهم نمی ره ....

هاشم

سلام عزیزجان دانشگاه فردوسی نه امیرکبیر

immortal

ای تو اون شرفشون...[سبز] با حجابم هست...