212- سگ کشی و جوگیری بعضیا!

ی جا چندتا سگو به دلایل درست یا غلط با روش درست یا غلط کشتن، بعد ی عده جمع شدن واسه اعتراض. اونوقت ی عده اون وسط بدجور جوگیر شدن!!!

ناراجتی باش، چرا به خودت فحش میدی؟!؟!؟

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 


/ 0 نظر / 184 بازدید