103- توهم و کشتن آدم زنده!

VOA جوگیر شده و یک آدم زنده را کشته! +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

جوگیر نوشت: البته موضوع عجیب و جدیدی نیست. وقتی میر حسین و دوستان در مراسم ختم آدم زنده شرکت می‌کنن! حالا یک نفر از ینگه دنیا همچین کاری بکنه زیاد نباید بهش خورده گرفت.

/ 2 نظر / 9 بازدید
eli

چقدر مارو میخندونن اینا . . . [قهقهه]

lmastne

خواهم ز خدا که بی وفایم نکند غرق گناهم ولی رهایم نکند