81- خود فندق پنداری!

کروبی گفته ما فندقیم. +
یعنی واقعاً فکر می‌کنه اینقدر بزرگه!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهدی.ه

ماهم پتکیم...

چی فکر کردی کیرشم نمیتونی بخوری!!!!!!!![تایید]