190- مه آفرید خسروی اعدام شد

مه آفرید خسروی اعدام شد.
....
پی نوشت: عکس کاملاً تزئینی است!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
رها

سلام خنده هاشون شده اتیش به دل مردم وای که اگه اعتقادی به اخرتم نداشتم تا الان جزغاله میشدم از دست این اقا زاده ی رهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . باشه صبر میکنیم [عصبانی]