193- حیوان دوستان آدم کش!

«انجمن سلطنتی جلوگیری از ظلم به حیوانات استرالیا»!!! با صدور بیانیه‌ای از روش ذبح گوسفندها در ایران ابراز نگرانی کرد و از دولت استرالیا خواست تا در صادرات گوسفند زنده به ایران تجدید نظر کند!!!!

معلوم نیست این جمعیت گوسفند دوست! وقتی نظامی های استرالیایی توی افغانستان آدم می کشتند کجا بودن؟!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

/ 3 نظر / 36 بازدید

خدمتشون عارضم که: سیر داغ!

رضا

«انجمن سلطنتی»جلوگیری از ظلم به حیوانات استرالیا !! KTnxBye!

امین

این کارا چیه خوب بگن کوسفند نداریم دیگه .شایدم فامیلاشونن!!!!!