161- انصراف امام از دریافت یارانه!

اس ام اس اومده:

قرار شده در جهت تشویق مردم به انصراف از یارانه،
رفسنجانی بیاد یه خاطره از انصراف امام از دریافت یارانه تعریف کنه ! 

چه خاطره ای بشوددددددددنیشخند

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 1 نظر / 27 بازدید
immortal

سال 61 بود...[رویا][خمیازه]