183- دلاور هسته ای!

دلاور  هسته ای،
بگیر بخواب خسته ای! نیشخند

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 2 نظر / 37 بازدید
احمد

با متن آخری که "آدمو سگ بگیره جو نگیره" مخالفم