9- مردم سالاری

علیه خودش مگه کم سر و صدا شد توی اون هشت سال سیاه؟
یا حالا که هشت سال خودش تموم شده یاد مردم سالاری و این چرندیات افتاده؟!؟
تعجب نکنید!
آدم جوگیر خدا و پیغمبر حالیش نمیشه دیگه!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 7 بازدید