30- حزب‌های جدید!

حزب هم حزب‌های قدیم!
همه جوره حزب دیده بودیم؛
حزب کارگزاران سازندگی،
حزب اعتدال و توسعه،
حزب مشارکت،
حزب اعتماد ملی،
فقط مونده بود "حزب الاغها" راه بی‌افته که افتاد! +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 7 بازدید