195- بغلم کن!

تلویزیون در برنامه «صبحی دیگر» با حضور کارشناس! آموزش بغل کردن گذاشته.

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 2 نظر / 33 بازدید
Morteza

این دیگه چه کاریه !!!! [تعجب]

مهرابی

افتضاحه واقعا حرکت شون....