130- اولین بیانیه رسمی رهبر جدید اپوزسیون و جنبش سبز!

بیانیه نخست جیگر، پس از بدست گرفتن رهبری اپوزسیون:
اینجانب تسلیم این صحنه آرایی خطرناک،
نخواهم شد...
نــــــخـــــواهــــــم شــــــــد...
نـــــــــخــــــــــــــــواهــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــد...

 

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

/ 2 نظر / 55 بازدید
همیشه سبز

آخه بنده خدا !!!!!بیچاره مفلوک رنگ سبز نماد معصومیت وائمه است واین جمله هم از زبان کسی درامده که: 1-سیده 2-چندین سال نخست وزیر مملکت اسلامی درزمان امام بوده 3-ازفیلتر شورای نگهبان ورهبری رد شده4-حداقل 13میلیون رای داره4-هنوز هم اگه ازاد بشه خیلی ها تواین مملکت ازش میترسن و... حالا بگو کی جوگیرشده؟؟؟؟؟!!!

محمد

گفتم یا نگفتم.....؟!