179- کار احمدی نژاده!

هنوز و همچنان کار کار احمدی نژاده،
شک نکنید!خنده

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 2 نظر / 49 بازدید
سجاد

امام خامنه ای : " من به این مذاکرات خوشبین نیستم " ........... حسن روحانی در گفتگوی زنده سیما 9 / 2 /93 : دنیای سیاست دنیای شعار نیست، آنها که فکر می کنند ما بلند صحبت کنیم، لحن درشت به کار ببریم در دنیا پیروز می شویم، "مسائل سیاسی را خود نمی شناسند." اما اینکه شما می گویید خوش بینی و بدبینی، " خوش بینی در دنیای سیاست یا بدبینی خیلی معنا ندارد " ، باید واقع بین باشیم اما من به سهم خودم با شناختی که از دنیا و از مسئله دارم و به خوبی مسئله را می شناسم، بدبین نیستم اما اینکه آیا در همین زمان 6 ماهه ما می توانیم به توافق برسیم، یا کمی زودتر یا کمی دیرتر،‌ وابسته به این است که طرف مقابل ما آماده باشد برای یک تعامل درست!!! .... گیریم صبوری بکنم چند صباحی غیرت شمشیری است که حاشا بزند زنگ

ساحل

آدم پولشو بريزه تو جوب بهتره به اين مثلا روزنامه نگارا...