79- شباهت موسوی و کوموله!

وقتی میر حسین خودشو برنده انتخابات بدونه،حزب کوموله جنایت‌کار سفاک هم ادعای حق‌طلبی و دموکراسی‌خواهیش گل می‌کنه!
نظریات و مواضع رهبر کوموله با موسوی چقدر نزدیک شده.
رهبر کوموله‌ها گفته: پیروز انتخابات آزاد در ایران موسوی است! + یا +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید