76- شهدای سبزکی! و بنیاد شهید

رو که نیست؛ سنگ‌پای قزوینه!
از کی تا به حال شهید!!! حساب شدن که منت هم می‌زارن که ما از بنیاد شهید چیزی نمی‌خواهیم؟! +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 9 بازدید