53- ژاپن اسلامی!

آدم کوته فکر که می‌گن یعنی این! +
بنده خدا توی فکر کوچیکش، نهایت ایرانو یک ژاپن اسلامی! می‌بینه!
و البته به همون هم امید نداره!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 9 بازدید