90- جرم های باصفا!

شیرین عبادی گفته سکنیه آشتیانی، زنی که به خاطر کشتن شوهر و زنای محصنه محکوم شده بی‌گناهه!؟ +
این‌طور که از ظواهر امر پیداست، این جور اعمال در مرام خانم عبادی و دوستان نه تنها جرم نیست، بلکه خیلی هم صفا داره!
نکنه خودتون هم...

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 1 نظر / 9 بازدید
لیلا

اصل قضیه رو نمیدونی الکی اظهار نظر نکن بی فرهنگ