36- علت بالا بودن مرگ و میر

بعد از خواندن این خبر در جمع خانوادگی:
"مادربزرگ: میگن... سَمیه.
زن همسایه: خاک به سرم،توی خونه‌هامون به جای گل، سم پرورش می‌دادیم!
پس بگو چرا آمار مرگ میر اینقدر زیاد شده...
هفته پیش خواهر شوهرم مرد، هفته قبلش مادر شوهرم!" 1

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

1- از توهمات زن همسایه، در گفتگویی زنانه با مادربزرگ گرامی!

/ 0 نظر / 9 بازدید