52- گشت نسبت

فکر می‌کنم برای یک هم‌چه وضعیتی؛
اقلا دو صد ضرب‌المثل و حکایت جالب داشته باشیم...

بگو آخر آقای برادر تمدن و دوستان!
شما چکاره‌اید که از حساب و کتاب آشوبگران و سران فتنه باخبر باشید؟
نکند خدای‌ناکرده با هم نسبتی دارید؟ +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 9 بازدید