138- انقلاب فرزند پدر من است!!!

مهدی هاشمی با انقلاب برادر از آب در آمدند!
مهدی گفته انقلاب فرزند پدر من است!!!
با همین استدلال حتماً ننه انقلاب هم عفت خانومه! نیشخند

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

/ 0 نظر / 21 بازدید