116- سوت بزن تا نظام سقوط کنه!

گروهی از جلبک‌ها طرح دادن که برای سقوط نظام بیایید با هم سوت بزنیم، چون الله اکبر دیگه جواب نمی‌ده!

آدموسگ بگیره... جو نگیره!

/ 2 نظر / 7 بازدید
سفیر قاصدک ها

سلام...آپم...بدو بیااااااااااااااااااااا!!!! [گل] [قلب] [گل] [قلب] [گل] [قلب] [گل] [قلب] [گل] [قلب] [گل]

سید محمد

خواب جلبکی: آقا دیشب خواب دیدم جنبش وارد فاز جدیدی شده، تو رو خدا اگه چیزی شده به من بگید، من طاقتش رو دارم !!! [قهقهه] آقا میگم گناه نداره ما همش مجبوریم به اینا بخندیم؟ [زبان]