72- مترجم حرفه‌ای!

آخه وقتی فرق فعل و فاعل و  ساده ترین لغات محاوره‌ای در زبان انگلیسی را بلد نیستی، مگه مجبوری اینقدر ضایع بازی در بیاری؟!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 6 بازدید