7- چشم چران

عجب حکایتی شده این نگاه‌های توحیدی آق اسفندیارخان مشایی! +

نگاه اولت در من اثر کرد +
نگاه دومت دیوانه‌ام کرد +
نگاه سومت عاشق ترم کرد +

و حالا خدای من تو شاهد باش...
من در میان جمع و دلم جای دیگر است +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 60 بازدید