189- بی سوادی شیعه های وهابی!

اوسکل ها بلد نیستن ساعت اعلام کنن، اونوقت نشستن توی لندن برای برهم زدن بین شیعه و سنی برنامه ریزی می کنن!

با وجود اینها من موندم چرا خر (جیگر!) از قبرس وارد می کنن؟!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
رضا

ینی جاش پا یه لوبیا کود میریختن الا رسیده بودن به ابرا! مال حرومه دیگه برکت نداره!