73- زن بابا و نخود سیاست

آدم باید چقدر بد بخت باشه که رفقای خودش بزارنش وسط و بهش متلک بگن!
ببین حال روز کروبی و میر حسین به کجا رسیده! +
کروبی شده "زن بابا" و میر حسین هم شده "نخود سیاست" خنده

عجب خود درگیرهایی هستند‌ها!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 10 بازدید