64- اعتصاب غذای سبز!

شنیده بودیم بعضی‌ها برای اعتراض ،دست به اعتصاب غذا می‌زنن، ولی من نمی‌دونم این سبزهای متوهم چطوری اعتصاب غذا می‌کنن که 3-4 ماه زنده می‌مونن! و بعدش هم به خواهش و التماس دوستانشان دست از اعتصاب کمرشکن! غذای خود بر می‌دارن! +
به ما هم یاد بدید شاید یک روز به دردمون خوردچشمک

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 7 بازدید