202- سِلفی با مرده!

عکس سِلفی با جنازه سیمین بهبهانی!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

من جای خانواده متوفی بودم این یارو و بقیه کف و سوت زنندگان را از خشتک آویزان می کردم!
والا...

/ 2 نظر / 31 بازدید

سبزکین دیگه! الکی بهشون گیر نده... دلشون پاکه (مثه کلشون P:)

عغ

خخخ