62- ایران، آغازگر جنگ 8 ساله!

فراموشی بر آفتاب لب بوم‌ها عیب نیست [شمایل یک انسان مبتلا به آلزایمر] !
طرف چندین سال وزیر خارجه صدام بوده، حالا اومده میگه ایران جنگ را با عراق آغاز کرد! +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 8 بازدید