170- خاتمی و جمهوریت!!!

خاتمی گفته: از جمهوریت نظام دفاع می کنم!

آخه آدم [بوووووق] اون روزهایی که رأی مردم را لگد مال کردی و همین جمهوریتی که از دهان نامبارکت اسم مبارکش! را بلغور می کنی را به لجن کشیدی را فراموش کردی؟

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 28 بازدید