162- عاقبت یارانه گرفتن!

میگن آخر و عاقبت هرکسی که بعد از این همه تهدید و تحقیر یارانه بگیره اینه!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 2 نظر / 25 بازدید