63- مصاحبه‌ی خیالی نشریه معتبر! با زندانی ممنوع الملاقات!

وکیل این بنده خدا گفته حتی من هم نمی‌توانم هر وقت که می خوام سکینه را ببینم، حالا چطور روزنامه گاردین توانسته با این زندانی دارای شرایط خاص مصاحبه و منتشر کند خدا می داند!؟
اینم هم بره کنار بقیه‌ی توهمات یک سال گذشته، مثل ادعای تقلب بدون سند و مدرک چشمک

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 7 بازدید