78- کروبی مجتهد می‌شود!

آب که سربالا بره، قورباغه ابوعطا می‌خوونه، مثل همین افاضه جدید شیخ مهدی کروبی بی‌سواد که گفته:
"من مجتهد جامع الشرایطم" !!! +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

جوگیرنوشت: راستی جناب کروبی، الدول الخلیج العربی درسته یا خلیج العربی یا الخلیج عربی!
[رونوشت به طلبه‌های سال اول حوزه جهت پاسخگویی]!!!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
متذکر

متوجه باشید که غیبت نکنید. بی سواد کلمه مناسبی نیست. حداقل، احتیاط شرط عقل است.