155- اکبر هاشمی رفسنجانی و جعبه‌ی سانسور!

اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از شعار مرگ بر آمریکای مردم در مراسم سخنرانیش در کرمانشاه گفته: «مردم عقلشان را بدست جعبه‌ای (صدا و سیما) که مردم را سانسور کند نمی‌دهند»!!

یکی نیست به این بابا بگه:
اون موقع هم که اخوی گرامتان! محمد هاشمی رفسنجانی هم رییس این جعبه بود! همین نظرو داشتی؟
البته اون موقع این جعبه نقش ماله کشی حضرتش را بر عهده داشته!! چشمک

اکبر جون: آدمو سگ بگیره... جو نگیره!/ 2 نظر / 18 بازدید
جوگیر

احسنتتتتتتتتتتتت[دست]

کچل

در فصل خطر امیر را گم نکنید آن وسعت بی نظیر را گم نکنید تنها ره جنت از علی می گذرد ای همسفران غدیر را گم نکنید چطوری؟ عیدت مبارک [نیشخند]