54- مکتب شناسی مشائی!

مشائی افاضه فرموده: ما باید مکتب ایران را معرفی کنیم نه مکتب اسلام را! +
یکی بیاد به این بابا جایگاه ظرف و مظروف در نگاه سیاسی را یاد بده.

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 1 نظر / 7 بازدید

من نمی دانم یکی پیدا نمی شود به این آقای مشایی بگوید این قدر اظهار نظر هایی که نیاز به صد کیلو عسل برای خورده شدن و هضم دارند نکن ؟ بابا دوست و دشمن دارند به ما می خندند ؟ سوادش را نداری عیبی نداره حرف نزن فقط قیافه بگیر این طوری خیلی بهتره ! این طوری پست جانشینی را هم از دست نمی دی!