86- خواب خر!گوشی سران فتنه

برادر میر حسین! می دونیم که هنوز توی هپروت سیر می کنی و از دنیا عقبی! ولی نه دیگه اینقدر.
بعد یک سال تازه یادت اومده که شعارهای طرفدارات که روز قدس پارسال، بعداز صرف ناهار! شعار "نه غزه نه لبنان" را عربده می کشیدند بد! بوده.+

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

  
نویسنده : جوگیر ; ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩