120- سرشماری و دیش ماهواره!

یک سری جلبک توهم زدن و گفتن که جواب مأمورین سرشماری را ندهید و در خونه را روی آنها باز نکنید!
چون تا درو باز کنید مأمورین نیروی انتظامی می‌ریزن توی خونه و دیش‌های ماهواره را جمع می کنن!!!!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

  
نویسنده : جوگیر ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠