110- جاسبی و نظریه‌ی کوانتوم!

احمد سیف  رئیس  دانشگاه آزاد واحد بروجرد لرستان در تعریف و تمجید از عبدالله جعفر علی جاسبی رئیس احتمالاً مادام العمر ِ دانشگاه آزاد، به نظریه کوانتوم متوسل شد و گفت:

طبق نظریه کوانتوم از لحاظ مدیریتی باید 4 میلیارد جمعیت بگذرد تا یکی مثل دکتر جاسبی ظهور کند! +

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

  
نویسنده : جوگیر ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠